Srebrni pribor za jelo


Najpovoljnije otkupljujemo i precizno procijenjujemo srebreni pribor za jelo.


Besplatno procijenjujemo i najpovoljnije otkupljujemo srebrene čaše,  žlice, vilice, noževe,  i ostale predmete od srebra. Srebreni pribor za jelo uglavnom je čistoće -800- , što znači sadrži 80 % posto srebra. Ostalih 20% su druge legure. U rijetkim slučajevima pribor za je čistoće -900- tj . sačinjen od 90 %-tnog srebra.Nije potrebno da predmete od srebra čistite niti polirate prije nego što ih donesete na otkup. Za srebro je karakteristično da s vremenom oksidira odnosno da  potamni.

    Vrlo često ljudi misle da posjeduju pribor za jelo od pravoga srebra  , ali ustvari se radi samo o posrebrenim predmetima koji u otkupu nemaju nikakvu vrijednost , čak i ako su novi i kompletirani u originalnim kutijima. Također ,posrebreni predmeti  izrađivali su se  i prije sto i više godina. Što znači , da ako su predmeti stari ne znači da su od srebra već mogu biti samo posrebreni ili od nekog drugog metala. Pribor za jelo koji ima oznaku ARG800 ne otkupljujemo jer nije od srebra. Također pribor za jelo , čaše ,tacne i ostalo koje imaju oznaku SILVER PLATED ne otkupljujemo jer se radi o posrebrenim predmetima.
Iako je potrebno da predmeti od srebra imaju žig -800- ili -900- , najbolji način da se utvrdi i procijeni da li su predmeti o srebra je sa kiselinom za testiranje srebra. U našoj poslovnici za otkup srebra i zlata vrlo lako i brzo procijenimo kvalitetu predmeta i ako su predmeti od srebra , a ne posrebreni isplačujemo po najpovoljnijoj cijeni.